Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie Samorządowa Instytucja Kultury Info: PL EN DE BIP
dla dzieci
dla młodzieży
dla dorosłych
dla każdego
Wyszukiwarka
Wpisz słowo, którego szukasz.
Wyszukiwanie zaawansowane
Katalog on-line
Bibliografia wielkoplski
Katalog Bibliotek Publicznych
Informator gazety
Co, gdzie, kiedy?
Wirtualny spacer po bibliotece
FILM PROMUJĄCY ZMIENIAJĄCE SIĘ BIBLIOTEKI
Biblioteka Spot
Polecamy
Internet w bibliotece
Biblioteka w mediach
Książka czytana
Nagrody i wyróżnienia
Historia
Statystyki
Licznik odwiedzin:
0569261
Dzisiaj:
69
Gości on-line:
2
Twoje IP:
54.158.4.182

Eko-Turniej

 

Prezentacja

EKO-TURNIEJ 2008
(III edycja)
pod patronatem
BURMISTRZA ŚREMU Adama Lewandowskiego
STAROSTY ŚREMSKIEGO Tadeusza Waczyńskiego

Regulamin
EKO-TURNIEJU 2008
zgłoszonego do konkursu pt.
DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE I PROKULTUROWE
W RAMACH STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
ogłoszonego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu


Organizator:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego

63-100 Śrem, ul. J. Kilińskiego 2, tel.: 0-61 28 35 467,

e-mail: info@biblioteka.srem.pl, www.biblioteka.srem.pl

Współorganizatorzy:


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śremie Sp. Z o.o.

Śremski Sport Sp. z o.o., Urząd Miejski w Śremie, Starostwo Powiatowe w Śremie,

Współpraca:

Wydziały Ochrony Środowiska Urzędów Miast i Gmin powiatu śremskiego, biblioteki publiczne i szkoły podstawowe, Klub Garnizonowy w Śremie


Cele konkursu

 1. Rozszerzenie współpracy między szkołami a instytucjami zajmującymi się tematyką ekologii i ochrony środowiska w powiecie śremskim
 2. Pobudzanie, wyszukiwanie i promowanie inicjatyw lokalnych w zakresie działań proekologicznych
 3. Zaakcentowanie udziału Gminy i Powiatu Śrem w obchodach "Roku Klimatu i Środowiska"


Terminy:

 • do 20 września 2008 przesłanie informacji wraz z regulaminem konkursu do szkół podstawowych powiatu śremskiego
 • do 15 października 2008 – przyjmowanie zgłoszeń. Szkołom, które zgłoszą udział w konkursie, organizatorzy przekażą skrypty na temat ekologii, ochrony środowiska i zmian klimatycznych na świecie. Na dostarczonych materiałach oraz zagadnieniach z programów szkolnych opierać się będą pytania finałowego konkursu.
 • do 21 listopada 2008 - składanie prac konkursowych (logo i zdjęcie zapisane na płycie CD-R oraz wydruki w formacie A-4)
 • 26 listopada, godz.10.00 - konkurs recytatorski (Śremski Sport, Park Powstańców Wlkp. w Śremie) -  zmiana terminu - 25 listopada godz. 10:00
 • 3 grudnia 2008, godz. 10.00 – finał III EKO-TURNIEJU 2008 - konkurs wiedzy (Klub Garnizonowy w Śremie)Zasady konkursu

1. EKO-TURNIEJ przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych powiatu śremskiego

2. Konkurencje turnieju:

 • EKO-LOGO – opracowanie znaku graficznego (logo) na temat działań proekologicznych w najbliższym środowisku. EKO-LOGO może być zaprojektowane komputerowo lub ręcznie. Do konkursu można zgłosić 1 projekt w wersji elektronicznej (na płycie CD-R) oraz wydruk. W przypadku ręcznego projektu należy go zeskanować, lub sfotografować aparatem cyfrowym i zapisać na płycie CD-R i dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Śremie do dnia 21 listopada 2008 r.. Na płycie należy również zapisać imię i nazwisko autora, klasę i nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela pod opieką którego praca powstała.
 • EKO-FOTO – wykonanie zdjęcia fotograficznego obiektu przyrodniczego lub miejsca pokazującego dewastację przyrody (np. dzikie wysypiska, zatrute środowisko, umarłe drzewa itp.). Szkoła przedstawia do konkursu 1 zdjęcie (może być tryptyk tematyczny traktowany jako 1 praca) zapisane na tej samej płycie CD-R co LOGO oraz wydruk zdjęcia. Na płycie należy również zapisać imię i nazwisko autora zdjęcia, klasę i nazwę szkoły, nazwisko i imię nauczyciela pod opieką którego zdjęcie powstało oraz miejscowość gdzie zdjęcie zostało wykonane. Płytkę należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Śremie do dnia 21 listopada 2008 r..
 • EKO-RECYTATOR – konkurs recytatorski poezji lub prozy o tematyce przyrodniczej (ekologicznej, ochrony przyrody). Szkołę reprezentuje 1 recytator, oceniany przez jury wg następujących kryteriów: zgodność utworu z tematyką konkursu, interpretacja tekstu, dykcja, ogólny wyraz artystyczny. Czas prezentacji max. 5 minut. Konkurs recytatorski odbędzie się 26 listopada 2008, o godz. 10.00 w obiekcie Śremskiego Sportu (OSiR, Park Powstańców Wlkp. W Śremie) zmiana terminu - 25 listopada godz. 10:00
 • EKO-ZNAWCA – turniej wiedzy, w którym 3-osobowe drużyny odpowiadają na 10 pytań przygotowanych przez organizatorów. Turniej odbędzie się 3 grudnia 2008 r., godz. 10.00 w Klubie Garnizonowym w Śremie.

3. Każda szkoła biorąca udział w turnieju wewnętrznie przeprowadza eliminacje szkolne i wybiera drużynę, która będzie ją reprezentować podczas konkursu finałowego.

4. Drużyny wraz z opiekunami przyjeżdżają na konkurs we własnym zakresie i własny koszt.

Nagrody i wyróżnienia:

We wszystkich kategoriach jury konkursu przyznaje nagrody rzeczowe, wyróżnienia indywidualnie dla uczniów, zespołowe dla szkół (liczy się suma punktów zdobytych przez uczniów we wszystkich kategoriach). Szkoły i uczestnicy konkursu oraz nauczyciele przygotowujący uczniów otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Patronat medialny:

Telewizja RELAX

Tydzień Ziemi Śremskiej

Edycja II

II Gminny Konkursu Ekologicznego
Dla Szkół Podstawowych
"EKO-TURNIEJ"
2007 r.

17 kwietnia 2007 r. w Klubie Garnizonowym w Śremie odbył się II Gminny Konkurs Ekologiczny dla Szkół Podstawowych EKO-TURNIEJ zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im Heliodora Święcickiego, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śremie. Współorganizatorami konkursu i fundatorami cennych nagród był Urząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe w Śremie (Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Celem konkursu było podtrzymywanie współpracy między szkołami a instytucjami zajmującymi się problemami ekologicznymi w upowszechnianiu wiedzy i działań mających na celu ochronę naturalnego środowiska człowieka.

W konkursie udział wzięło 70 uczniów klas IV-V z 8 szkół podstawowych gminy Śrem, którzy rywalizowali w kategoriach: literackiej, plastycznej i wiedzy.

WYNIKI INDYWIDUALNE

Kategoria: LIST DO BURMISTRZA ŚREMU poruszający problematyką ochrony naturalnego środowiska w naszej gminie z sugestiami rozwiązania problemu. Jury (Nina Szmyt, Hanna Jaskułowska-Kabat, Ewa Urbanowicz) przyznało:

I miejsce – Adrianna Łucka (SP nr 6, nauczyciel: Małgorzata Czarnecka) – 10 punktów

II miejsce – Julia Borowska i Patrycja Jankowiak (SP Zbrudzewo, nauczyciel: Anna Mikolajczak) – 8,5 punkta

II miejsce – Izabella Burlaga (SP Bodzyniewo, nauczyciel: Iwona Kondras) – 8,5 punkta

III miejsce – uczniowie klasy V c (SP nr 4, nauczyciel: Barbara Nowak-Bianek) – 8 punktów

Pozostali uczestnicy: Aleksandra Czabańska (SP nr 1, nauczyciel: Katarzyna Musielska) – 5,5 pkt., Katarzyna Stępa (SP Dąbrowa, nauczyciel: Wioletta Morawska) – 5,5 pkt., klasa V (SP Wyrzeka, nauczyciel: Wioletta Morawska) – 5,5 pkt. Andżelika Nowak, Mateusz Kuźma, Wojciech Meissner, Tomasz Przybylski, Sebastian Zieliński (SP Nochowo, nauczyciele: Elżbieta Mazur, Agnieszka Genderka) – 4,5 pkt.

Kategoria: OPIS pozytywnego przykładu ochrony, bądź negatywnego traktowania przyrody w najbliższym otoczeniu. Jury (Nina Szmyt, Hanna Jaskułowska-Kabat, Ewa Urbanowicz) przyznało:

I miejsce – Andżelika Karaszewska (SP nr 1, nauczyciel: Jolanta Nowakowska) – 9 pkt.

I miejsce – Krzysztof Klak (SP nr 4, nauczyciel: Mirosława Tomczak) – 9 pkt.

I miejsce –Arkadiusz Nowacki (SP Bodzyniewo, nauczyciel: Iwona Kondras) – 9 pkt.

II miejsce - Maciej Różański (SP Zbrudzewo, nauczyciel: Anna Mikołajczak) - 8,5 pkt.

III miejsce - Karolina Świdurska (SP nr 6, nauczyciel: Małgorzata Czarnecka) – 7 pkt.

Pozostali uczestnicy: Katarzyna Stępa ((SP Dąbrowa, nauczyciel: Wioletta Morawska) – 6,5 pkt., Zuzanna Marciniak (SP Wyrzeka, nauczyciel: Wioletta Morawska) – 5,5 pkt., Klaudia Proch (SP Nochowo, nauczyciel Elżbieta Mazur) – 5 pkt.,

Kategoria: PRACA PLASTYCZNA pt. "CZTERY ŻYWIOŁY" (ziemia, woda, ogień, wiatr). Jury (Jerzy Jurga, Jerzy Kondras, Jerzy Stankiewicz) przyznało:

I miejsce – Anna Surowiec, Kinga Przybyłek (SP nr1, nauczyciel Teresa Pilaczyńska) – 10 pkt.

II miejsce – Sławomir Okoniewski (SP Nochowo, nauczyciel: Jacek Krawczyk) – 9 pkt.

III miejsce –Kamila Wiśniewska (SP Wyrzeka, nauczyciel: Wioletta Morawska) – 8 pkt.

Wyróżnienia:

Joanna Szczepaniak, Małgorzata Wybieralska (SP nr 6, nauczyciel: Małgorzata Czarnecka) – 7 pkt.

Marcin Szczepaniak (SP Zbrudzewo, nauczyciel: Anna Mikołajczak) – 7 pkt.

Pozostali uczestnicy: Monika Feliczak, Monika Szukowska (SP nr 4, nauczyciel: Barbara Nowak-Bianek) – 6 pkt., Diana Tama (SP Bodzyniewo, nauczyciel: Maria Wiśniewska) – 6 pkt., Karolina Hoffa (SP Dąbrowa, nauczyciel: Wioletta Morawska) – 6 pkt.,

Kategoria: EKO-ZNAWCA – turniej wiedzy. Jury (Henryka Socha, Paweł Wojna, Maria Maciejewska, Katarzyna Kmiecik) przyznało:

I miejsce – Zespół: Jędrzej Scelina, Piotr Kaczmarek, Marcin Zawadzki, Rafał Majsner (SP nr 1) – 17,5 pkt.

II miejsce – Zespół: Łukasz Węcka, Honorata Konon, Wiktotia Jurga, Patryk Guliński (SP nr 6) – 17 pkt.

II miejsce – Zespół: Klaudia Proch, Klaudia Idziak, Aleksandra Fortuniak, Tomasz Przybylski (SP Nochowo) – 17 pkt.

III miejsce – Zespół: Andżelika Erkiet, Daria Kunstowicz, Tomasz Genderka, Marlena Wilczyk(SP Bodzyniewo) – 16 pkt.

IV miejsce – Zespół: Joanna Drwęska, Olga Tobys, Kamila Frąckowiak, Jakub Goliński (SP nr 4)- 14 pkt.

V miejsce – Zespół: Kamila Wiśniewska, Zuzanna Marciniak, Hanna Dutkiewicz, Przemysław Czerwiński (SP Wyrzeka) – 13 pkt.

V miejsce – Zespół: Bartosz Bykowicz, Michał Pawlak, Maciej Różański, Jagoda Garasz (SP Zbrudzewo) – 13 pkt.

VI miejsce – Zespół: Katarzyna Stępa, Karolina Hoffa, Weronika Maćkowiak, Agnieszka Ziętkowska (SP Dąbrowa) – 12,5 pkt.

KLASYFIKACJA SZKÓŁ (wszystkie kategorie łącznie)

I miejsce: SP nr 1 – 42 pkt.

II miejsce: SP nr 6 – 41 pkt.

III miejsce: SP Bodzyniewo – 39,5 pkt.

IV miejsce: SP nr 4 – 37 pkt.

IV miejsce: SP Zbrudzewo37 pkt.

V miejsce: SP Nochowo – 35,5 pkt.

VI miejsce: SP Wyrzeka 31,5 pkt.

VII miejsce: SP Dąbrowa – 30,5 pkt.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują dyrekcjom szkół za przystąpienie do EKO-TURNIEJU, nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu, a uczniom za udział. Wszystkim gratulujemy szerokiej wiedzy ekologicznej. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Śremie za ufundowane nagrody. Pracownikom Klubu Garnizonowego w Śremie dziękujemy za pomoc organizacyjną i udostępnienie pomieszczeń na zorganizowanie turnieju.

Jerzy Kondras – dyr BPMiG
Andrzej Szczepaniak – prezes PWiK
Paweł Wojna – prezes PGKiM

(Kliknij aby powiększyć)

Listy i opisy nadesłane na konkurs

Śrem, 18 marca 2007 r.

 

Szanowny Panie Burmistrzu!

 

 

Piszę do Pana ten list, ponieważ chciałabym zaproponować pewne rozwiązania dotyczące środowiska naturalnego Śremu. Myślałam nad tym długi czas i doszłam do wniosku, że dobrze byłoby zwrócić uwagę na stan jeziora Grzymysławskiego i tereny otaczające je, ponieważ okolice te są nieco zaniedbane. Każdy obywatel Śremu powinien sobie uświadomić, że nie wolno zaśmiecać środowiska naturalnego i zanieczyszczać go ściekami z kanałów i fabryk. Niestety wielu mieszkańców lekceważy ten problem. Plaża nad jeziorem wzbogacona w zieleń, byłaby wspaniałym miejscem do wypoczynku. Zjeżdżalnia, która znajduje się na plaży, powinna zostać usunięta, ponieważ jest bardzo niebezpieczna i może być powodem wielu przykrych wypadków. Najlepiej gdyby wymieniono ją na nową, wykonaną z plastiku, co umożliwiłoby swobodne i bezpieczne zjeżdżanie. Sugerowałabym jeszcze następujące kwestie. Proponuję wymienić stary pomost na małe molo. Moim marzeniem byłoby także skonstruowanie promenady, która połączyłaby osiedle Jeziorany z jeziorem. Trasa przebiegałaby wśród naturalnej zieleni i byłaby wspaniałą atrakcją dla mieszkańców. Konieczne wydaje mi się zasianie nowej trawy i nawiezienie morskiego piasku wzdłuż brzegu jeziora. Po uporządkowaniu i zagospodarowaniu naturalnego środowiska pozostanie do uregulowania sprawa różnorodnych zanieczyszczeń. Sugeruję ustalenie odpowiednich znaków i edukowanie właścicieli psów o obowiązku sprzątania po swoich zwierzętach. Tak zagospodarowany teren nad jeziorem Grzymysławskim na pewno okaże się atrakcyjnym miejscem dla wielu mieszkańców, podczas ich letniego wypoczynku. Życzę Panu Burmistrzowi powodzenia w realizacji moich propozycji.

 

Z poważaniem,
Wiktoria Jurga
SP. nr. 6 im. Braci Barskich
Kl. 4 S

 

  

Dąbrowa, 27.03.2007 r

 

Panie Burmistrzu

Nazywam się Katarzyna Stępa, mam 12 lat i mieszkam w Dąbrowie. Piszę do Pana, ponieważ chcę poruszyć bardzo ważną sprawę. Moja miejscowość jest bardzo ładna. Chciałabym tu założyć swoją rodzinę, ale chyba z tego zrezygnuję. Bardzo zasmuciła mnie sprawa z pobliskim wysypiskiem. Jak mam mieszkać przy wielkiej górze śmieci? Już przeszkadzają mi śmieci i brzydki zapach, a co będzie jak to wysypisko zostanie powiększone. Wokół wysypiska są lasy, a obok znajduje się miejscowość Mateuszewo. Jest tam bardzo ładnie, ale tylko zimą, gdy śmieci przykryje śnieg. Gdy śnieg stopnieje na drzewach powiewają siatki foliowe, a na ulicach jest pełno śmieci. Co się stanie, gdy ta góra śmieci będzie większa? Staramy się dbać o naszą przyrodę, a Wy chcecie ją zepsuć. W pobliżu przecież jest Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy " Łęgi Mechlińskie", do którego przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Nie będą przyjeżdżać, gdy obok stanie wielkie wysypisko śmieci. W tych lasach jest tyle różnych gatunków roślin i zwierząt, niektóre rzadko spotykane. Na pewno wyginą po powiększeniu góry śmieci w Mateuszewie. Gdy wyginą cenne dzieła natury, to po co park, do którego i tak nikt nie będzie przychodził? Mam nadzieję, że zechce Pan ochronić przyrodę. Na pewno jest inne miejsce, gdzie można zrobić wysypisko. Proszę o ochronę Naszej Ziemi.

 Katarzyna Stępa
uczennica kl. V
ZSPiG w Dąbrowie

 

Śrem, dnia 27.03.2007 r.

Mamy tylko jedną Ziemię
a jej przyszłość zależy
od każdego na pozór niewielkiego
ludzkiego działania,
zależy od każdego z nas.
(Florian Plit)

 

 

Szanowny Panie Burmistrzu !

 

Nazywam się Adrianna Łucka i jestem uczennicą klasy Vb Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie. jestem Śremianką od urodzenia i nieobojętny jest mi los mojego środowiska, w którym wyrosłam i zamierzam nadal mieszkać. Zależy mi na tym, aby moja gmina była czysta, zielona i spełniała wszechstronne potrzeby mieszkańców, którzy świadomie dbaliby o ochronę naturalnego środowiska. Spacerując ulicami Śremu zauważyłam, że coraz większym problemem są worki foliowe wypełnione odpadami zielonymi pochodzącymi z przydomowych działek, ogródków, trawników, wyrzucane do kubłów na śmieci lub stawiane obok śmietników. Zdarza się, że skoszona trawa, połamane gałęzie i gnijące owoce lądują bezpośrednio na trawnikach, co wywołuje we mnie niesmak i poczucie braku estetyki. Myślę, że pomysłem godnym uwagi jest umieszczenie na osiedlach obok pojemników na szkło, papier, plastik oraz w pobliżu parków, zieleńców, cmentarzy – koszy koloru zielonego na odpady zielone. Byłyby one regularnie opróżniane i dalej wykorzystywane przez odpowiednich pracowników. Trawa i gałęzie po rozdrobnieniu i wymieszaniu stanowiłyby materiał do produkcji kompostu. Ponadto chciałabym, aby zakłady krawieckie i krawcowe, które pracują indywidualnie nie spalały, bądź nie wyrzucały resztek materiałów i tkanin do koszy, lecz gromadziły je w specjalnych pojemnikach. Ludzie bezrobotni, mieszkańcy schronisk lub ci, którzy przebywają w areszcie wykorzystywaliby je do tworzenia zabawek, maskotek, pluszaków dla dzieci, a także do konstruowania pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli przedstawiających różne gatunki materiałów, ich fakturę i inne właściwości. Niektóre tkaniny mogłyby być przekazywane do zakładów pracy i warsztatów samochodowych w celu ułatwienia czyszczenia maszyn, urządzeń i narzędzi. Podobnie można byłoby wykorzystać odpady z przetwórstwa drewna oraz z gumy (zużyte opony samochodowe), które od czasu do czasu szpecą naturalny krajobraz. I tak z resztek drewna powstawałyby drewniane klocki, zabawki, gry, pomoce dydaktyczne – tzw. materiał montessoriański. Zużyte opony służyłyby jako tworzywo do ogródków jordanowskich oraz jako klomby przed blokami. Mogłaby powstać również tzw. ścieżka zdrowia z torem przeszkód dla dzieci i dorosłych. Byłby przewidziany tunel, slalom, drabina, huśtawki, wejście na wieżę z opon, itp. Problemem, z którym boryka się każde miasto, również Śrem, jest zanieczyszczenie powietrza powstające z dymów zakładów pracy, fabryk, indywidualnych gospodarstw, jak też ze spalin samochodów poruszających się po mieście lub tylko przejeżdżających przez Śrem. Zdaję sobie sprawę, że w XXI w., kiedy ludzie stawiają na nowoczesność i wygodę, wyeliminowanie samochodów i rezygnacja z ich użytkowania są niemożliwe. Ja proponuję, aby w gminie powstał Weekendowy Klub Rowerowy. Gromadziłby całe rodziny, które chciałyby miło, przyjemnie spędzić czas na zwiedzaniu i poznawaniu bliższych i dalszych zakątków regionu. Uczestnicy stanowiliby swego rodzaju jedną wielką rodzinę, która pomagałaby sobie konserwować, naprawiać dwukołowce, planowałaby trasę, wspólnie omawiałaby ją, biesiadowała na jej zakończenie. Tak więc kontakt z samochodem w sobotę i niedzielę byłby ograniczony. Chciałbym, aby zaproponowane przeze mnie pomysły wydały się Panu warte przemyślenia, a być może niektóre ich elementy zostaną zastosowane w praktyce.

 

Z poważaniem
Adrianna Łucka

 

Śrem,07.03.2007

Szanowny Panie Burmistrzu!

Na początku mego listu chciałabym serdecznie Pana pozdrowić i pogratulować zwycięstwa w wyborach. Jestem uczennicą klasy czwartej Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie. Interesuję się ekologią i problemami naszego miasta, stąd też powód mojej korespondencji. Obserwując miasto zauważyłam, że przydałoby się wprowadzić pewne zmiany. Otóż pragnęłabym, żeby w mojej rodzinnej miejscowości zasadzono więcej drzewi krzewów, aby powstały różnego rodzaju alejki czy klomby, przy których ludzie mogliby spędzać wolny czas. W tej chwili praktycznie przy każdym drzewie czy punkcie zieleni leżą śmieci. Chciałabym, aby ten bałagan uporządkowano. Wszędzie należałoby też powstawiać więcej pojemników na odpady; również takich na papier, szkło itp. Oczywiście są tacy mieszkańcy, którzy pomimo stojących obok śmietników i tak wyrzucają zbędne rzeczy na trawę. W tym celu proponuję, aby pojawili się dyżurni strażnicy, którzy pilnowaliby porządku. W szkołach można by przeprowadzić lekcje wychowawcze o roli środowiska naturalnego w naszym życiu. Podczas nich dzieci dowiedziałyby się, np. w jaki sposób segregować odpady, gdyż niektórzy mają problem z tym, co do takiego kontenera wrzucać, a czego nie. Pragnęłabym też, aby oczyścić brzegi, rowy i wylewy Warty w celu uprzyjemnienia spacerów mieszkańcom Śremu. Na tym kończę i mam nadzieję, że pozytywnie rozpatrzy Pan moje propozycje. Ufam, iż sytuacja przyrodnicza i ekologiczna miasta zmieni się choć trochę.

 

Z wyrazami szacunku
Aleksandra Czabańska
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika
(Praca napisana pod kierunkiem
p. Katarzyny Musialskiej)

 

Śrem, dnia 04.04.2007

Szanowny Panie Burmistrzu!

 

Jesteśmy uczniami klas V c Szkoły Podstawowej nr 4. im. M. Konopnickiej w Śremie. W Związku z konkursem zorganizowaliśmy wycieczkę nad zalew. Znajduje się on na pograniczu osiedli: Helenki i Psarskie. Jest to miejsce spokojne, ciche, można tam łowić ryby i spacerować. Powietrze jest świeże, bez spalin, dymu i pyłu. Wiosną ptaki zakładają gniazda, a potem opiekują się młodymi. Rankiem można posłuchać ich śpiewu, a wieczorem kumkania żab. Rozwija się tam roślinność przybrzeżna. Niestety, jest to miejsce trochę zaniedbane. Kilka lat temu podczas śremskich obchodów Światowego Dnia Matki Ziemi zostały posadzone tam młode drzewka, ale wśród zarośli i wysokich traw nie wystarczyło im sił do wzrostu. Prosimy więc, Pana o rozpatrzenie możliwości poprawienia stanu tego terenu. Jesteśmy gotowi służyć pomocą w jego uporządkowaniu. Uważamy, że należałoby skosić trawę. Byłoby wtedy miejsce na posadzenie nowych drzewek. Chcielibyśmy, aby w przyszłości była utworzona nowa ścieżka rowerowo-spacerowa. Obecnie jest bardzo wąska i nierówna, co powoduje, że jazda i spacer po niej są utrudnione. Brakuje śmietników, a istniejące są zapełnione. Jest to przyczyna zaśmiecania tej pięknej okolicy. Wspaniałym elementem byłyby ławeczki, na których "turyści" mogliby odpocząć, a przy okazji podziwiać piękno natury. Uważamy, że miejsce to, odpowiednio zadbane, będzie służyło wszystkim mieszkańcom w celach rekreacyjnych. Prosimy o przychylenie się naszej prośby.

 

Serdecznie pozdrawiamy
Uczniowie klasy V c
(Opiekun: Barbara Nowak- Bianek)

 

Śrem, 27 marca 2007

 

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY ŚREM

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

Nazywam się Mikołaj Juźwiak. Urodziłem się i mieszkam w naszym mieście od 12 lat. Razem z moimi rodzicami od najmłodszych lat staramy się żyć w zgodzie z otaczającą nas przyrodą. To oni nauczyli mnie szanować wszystko to co wokół nas się znajduje, rośnie i żyje. Często na spacerach opowiadali mi o tym jak kiedyś wyglądało nasze miasto, opowiadali o dokonanych zmianach w jego wyglądzie, pokazywali stare zdjęcia. Chciałbym tak samo móc opowiadać moim dzieciom o naszym mieście w otoczeniu pięknych krajobrazów, zielonych skwerów, czystych wód rzeki i jeziora. Ale żeby tak mogło być już dzisiaj musimy wszyscy zacząć dbać o przyrodę i podejmować wszelkie kroki w celu zachowania jej w niezniszczonym stanie. Chciałbym zwrócić Pana szczególną uwagę na problem dotyczący bardzo wielu mieszkańców miasta Śrem. Bardzo lubię zwierzęta. W domu opiekuję się rybkami, żółwiem wodnym ale najwięcej czasu poświęcam na opiekę i zabawę z moim psem, czteroletnią suczką rasy York o imieniu Lili. Właśnie na problem zanieczyszczeń powstałych w skutek wyprowadzania psów na spacer chciałbym zwrócić Pana uwagę. Niestety ale spacery po naszym mieście często mogą skończyć się w nieprzyjemny sposób. Na trawnikach, na placach zabaw, na chodnikach możemy spotkać "nieprzyjemne niespodzianki"– pozostałości po naszych pupilach. Na szczęście mieszkam w takim miejscu, gdzie wychodząc z klatki budynku mogę od razu znaleźć się poza obrębem osiedla, gdzie mój pies może swobodnie sobie biegać. Niestety nie wszyscy z nas mają taką możliwość. Często spotykam spacerujących mieszkańców z psami wokół bloków na osiedlu, gdzie psy załatwiają się na trawnikach. Dlatego też chciałbym się zapytać czy zawsze musimy uważać na to gdzie stawiamy nogi podczas naszych gier na placu zabaw? Czy rodzice wychodzący z dziećmi na spacery muszą bacznie obserwować każdy krok dziecka? Chciałbym aby takie przypadki przestały mieć miejsce w naszym mieście, aby mieszkańcy zaczęli dbać o środowisko w którym wszyscy żyjemy. Sposobów na uniknięcie tego problemu może być kilka: przede wszystkim przekonanie właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach. Przecież w wielu miastach, również i w naszym kraju, mieszkańcy używają jednorazowych torebek do sprzątania zanieczyszczeń. Może wystarczyłoby powiedzieć, pokazać, nauczyć nas wszystkich jak w prosty sposób moglibyśmy pozbyć się tych zanieczyszczeń z trawników. Dobrym rozwiązaniem byłoby także zatrudnienie w gminie bezrobotnych osób, które mogłyby sprzątać takie zanieczyszczenia. Mieszkańcy przecież płacą podatek od posiadania psów, który możnaby było przeznaczyć właśnie na zatrudnienie takich osób. Dobrym sposobem byłoby wytyczenie specjalnych miejsc, gdzie właściciele mogliby wyprowadzać swoje psy i gdzie sprzątanie po nich byłoby łatwiejsze. Myślę, że wielu mieszkańców naszego miasta myśli podobnie i bardzo ucieszyłaby ich wiadomość o rozwiązaniu tego problemu, tym bardziej, że zbliża się lato – czas zabawy na świeżym powietrzu. Chciałbym aby ta zabawa odbywała się również na czystej zieleni naszego miasta.

 

z poważaniem,
Mikołaj Jóźwiak
Szkoła Podstawowa nr.6 im. Braci Barskich w Śremie

 

 

OPIS

 

Często wybieram się do lasu na spacer. Wtedy widzę skutki wizyt dzieci, tj. porozrzucane mrowiska, zniszczoną ściółkę leśną i połamane krzewy. Jesienią często zdarza mi się zobaczyć podeptane, trujące dla ludzi grzyby. Dzieci (a także i dorośli) myślą, że to co nie jest pożyteczne dla człowieka można niszczyć. Nikt nie pomyśli, że trujące grzyby są w lesie potrzebne i mogą być pokarmem dla zwierząt. Podczas wycieczek do lasu często widuję śmieci pozostawione przez ludzi np. butelki, papiery, puszki, resztki jedzenia, torby plastikowe a nawet opakowania po środkach chemicznych. Czasami są to góry śmieci!!! Takie miejsca są bardzo niebezpieczne dla zwierząt, które mogą poszukując pożywienia zatruć się lub zaplątać w folie i druty. Poza tym pozostawione butelki odbijają promienie słońca na suche, łatwopalne liście i ściółkę. W ten sposób dochodzi do pożarów. Chciałabym pójść do pięknego, czystego lasu, w którym nie będzie połamanych krzewów, podeptanych bezmyślnie grzybów, zniszczonej ściółki i porozrzucanych mrowisk. Aby tak było- cała nadzieja w edukacji. Dlatego proponuję, aby dzieci już od najmłodszych lat dowiadywały się jak postępować z przyrodą i jak szanować środowisko. Myślę ze nauka wpajana od przedszkola da efekty, a las będzie służył ludziom przez wieki.

 

PROCH KLAUDIA, KLASA IV
Szkoła Podstawowa w Nochowie,
ul Szkolna 5,
(opiekun: Elżbieta Mazur)

 

 

Nochowo, 11.04.07

Szanowny Panie Burmistrzu!

 

Zwracamy się do Pana w sprawie związanej z obecnym stanem przyrody w naszej okolicy. Śrem i jego otoczenie są zaniedbywane. Często zdarza się, że łamane jest prawo. Chcielibyśmy przedstawić swoje spostrzeżenia i propozycje dotyczące wyżej wymienionego problemu. Ludzie w naszych okolicach palą w piecach gumą, plastikiem i innymi szkodliwymi ( dla środowiska i ludzi ) odpadami, z kominów wychodzą okrutne, czarne smugi dymu, które przetwarzają się w kwaśne deszcze, a one jak każdy wie zanieczyszczają powietrze i niszczą nasze piękne kwiaty, warzywa, owoce.... Należy zacząć namawiać ludzi do zakładania centralnego ogrzewania na gaz i zmniejszania emisji dymów kominowych z fabryk (np. Odlewni Żeliwa).W okolicy wypalana jest trawa, bo przecież łatwiej podpalić niż skosić. I właśnie przez takie myślenie jest coraz mniej dżdżownic, mrówek, pszczółek i innych pożytecznych zwierząt. Wypalanie traw może doprowadzić do pożaru, który rozprzestrzenia się bardzo szybko. Ogień jest więc zagrożeniem dla lasów i ludzi. Ośmielilibyśmy się zaproponować częstszy nadzór Straży Miejskiej oraz wprowadzenie wyższych kar za takie występki. Proponujemy też zorganizowanie Uczniowskiego Pogotowia Ekologicznego, a także spotkań edukacyjnych z mieszkańcami wsi. Wydaje nam się, że dobrym rozwiązaniem będzie umieszczenie w wielu miejscach tabliczek z ostrzeżeniem o zakazie wypalania traw. Kolejnym problemem, jaki nas bulwersuje są nielegalne wysypiska śmieci. Możemy je spotkać w lasach i przydrożnych rowach. Aby temu zapobiegać należy umożliwić ludziom wyrzucanie śmieci do odpowiednich pojemników. Niektóre odpady można wykorzystać. Te zaś, które nie nadają się do celów przemysłowych należy unieszkodliwić, czyli zneutralizować, by nie stwarzały zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Mamy sugestię, aby rozmieścić większą liczbę śmietników z odpowiednimi napisami: "SZKŁO", "PLASTIK", "PAPIER". Na przykład w Nochowie takie pojemniki znajdują się tylko w jednym miejscu, a wieś liczy około 1200 mieszkańców. To zdecydowanie za mało. Na koniec chcielibyśmy zwrócić Pana uwagę na słaby rozwój turystyki pieszej i rowerowej a ona także przyczyniłaby się do zmniejszania liczby zanieczyszczeń w atmosferze. Należy w każdej formie ją promować. Dobrą mobilizacją dla nas byłoby zorganizowanie różnego rodzaju konkursów związanych z ochroną środowiska. Myślimy, że zainteresuje się Pan, Panie Burmistrzu tymi problemami i podejmie działania, aby nasze środowisko naturalne było czyste i zdrowe dla ludzi.

 

Z poważaniem
Andżelika Nowak,
Mateusz Kuźma,
Wojciech Meissner,
Tomasz Przybylski
Sebastian Zieliński
uczniowie z klasy IV
Szkoły Podstawowej w Nochowie.
(OPIEKUN: Elżbieta Mazur, Agnieszka Gendera)

 

 

Wyrzeka, dnia 02.04.2007r.

 

Panie Burmistrzu!

 

Jesteśmy dopiero w piątej klasie szkoły podstawowej i już przeraża nas wygląd najbliższego otoczenia. Ziemia zasypywana jest śmieciami. W naszej okolicy zauważyliśmy także dzikie wysypiska. Są to najczęściej plastikowe worki porzucone w lasach, przydrożnych rowach i zaroślach. Widok tego jest uwłaczający i źle świadczy o nas, okolicznych mieszkańcach. Ci, którzy to robią są wyjątkowo nieodpowiedzialni. Aby okolica była czysta, musimy dbać o to sami, uświadamiając i pouczając innych. Uważamy, że mimo prowadzonej na szeroką skalę akcji segregacji odpadów, dorośli i tak nie rozumieją, jaka to ważna sprawa. Czy tylko my – dzieci dostrzegamy wagę problemu? Przecież to nic trudnego! WYSTARCZY ODPOWIEDNI ŚMIEĆ WRZUCIĆ DO WŁAŚCIWEGO KUBŁA! Może należałoby bardziej zachęcić ludzi do segregacji odpadów, poprzez nagradzanie tych, którym dobro naszego środowiska leży na sercu. Panie Burmistrzu, połączmy siły! My – dzieci damy przykład, a Pan...

 

Z poważaniem
uczniowie klasy V
Szkoły Podstawowej w Wyrzece

 

Niesłabin, 5.04.2007

 

SZANOWNY PANIE BURMISTRZU!

 

Jesteśmy mieszkankami wsi Niesłabin. Znajduje się tam uciążliwy dla mieszkańców zakład zajmujący się utylizacją odpadów po uboju zwierząt. Mieści się on na terenie "Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej". Z zakładu wydobywają się zapachy, które powodują u wielu osób mdłości. Odpady przeznaczone do utylizacji nie zawsze są odpowiednio składowane i dlatego powodują zanieczyszczenie środowiska, w szczególności gleby i wód gruntowych. Mieszkańcy Niesłabina i okolicznych wsi interweniowali wiele razy w tej sprawie. Niestety interwencje te nie przyniosły żadnych efektów. Wiemy, że zamknięcie zakładu spowoduje utratę pracy przez wielu ludzi. Jednak mamy propozycję, aby został zmieniony kierunek produkcji. Proponujemy, aby uruchomić w tym miejscu małą przetwórnię, w której przetwarzano by oraz pakowano owoce i warzywa wyprodukowane w gospodarstwach ekologicznych. Wtedy ludzie nadal mieliby pracę. Również okoliczni rolnicy, którzy uprawialiby warzywa owoce bez używania nawozów sztucznych, chemicznych środków owadobójczych chwastobójczych, mieliby zapewniony stały zbyt oraz zysk. Żywność ekologiczna ma coraz więcej zwolenników, którzy cenią jej lepszy smak. Produkty takie kupowane są też chętniej za granicą. Taka zmiana byłaby korzystna nie tylko dla ludzi ze względu na pracę, ale również dla środowiska. Prosimy o ustosunkowanie się do naszej propozycji i o interwencję.

Z poważaniem

Julia Borowska i Patrycja Jankowiak
Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum
w Zbrudzewie

 

Międzychód. 29.03.2007r

 

Szanowny Panie Burmistrzu!

 

Piszę do Pana w bardzo ważnej kwestii. Chciałabym poruszyć sprawę ślimaków, które pojawiły się w dużej liczbie na wiosnę, jednak wiele z nich ginie pod kołami pojazdów. Nazywam się Izabela Burlaga jestem uczennicą klasy piątej Szkoły podstawowej w Bodzyniewie. Mieszkam w Mięzychodzie. Do mojego domu prowadzi droga gminna, która nie jest asfaltowa. Niestety w okresie wiosennym zwiększa się natężenie przejeżdżających tędy pojazdów, m.in. liczne ciągniki. Ślimaki które przechodzą przez tę drogę zostają rozjeżdżone. Warto podkreślić, że ślimaki przynoszą wiele korzyści dla rolnictwa, tak bardzo rozwiniętego w mojej miejscowości. Kierowcy nie zdają sobie sprawy ile tracą niszcząc ten gatunek. Chciałabym aby podjęto działania mające na celu ochronę ślimaków. Uważam, że dobrym pomysłem byłoby rozciągnięcie siatki wzdłuż drogi. Oddzielałaby ona drogę od łąk, gdzie znajdują się te zwierzęta. Nie przechodziłyby one na drugą stronę, a tym samym uratowalibyśmy wiele ich okazów. Mam nadzieję, że przekonałam Pana do wszczęcia postępowania i zostanie podjęta decyzja w sprawie ślimaków, które stanowią nierozłączną część przyrody.

 

Z poważaniem
Izabela Burlaga

 

Pozytywne przykłady ochrony Środowiska w regionie gminy Śrem

 

W ekologii i ochronie środowiska najważniejsze jest zrozumienie, że głównym zagrożeniem dla środowiska jest sam człowiek. I głównie od jego postępowania zależy stan środowiska. Gminę Śrem można zdecydowanie nazwać przyjazną środowisku. Istnieją na to dziesiątki przykładów. Chciałabym wymienić pokrótce kilka z nich. W granicach gminy Śrem zlokalizowane są dwa parki krajobrazowe: Agroekologiczny Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego oraz Rogaliński Park Krajobrazowy. Głównym celem powołania Parku im. gen. Dezyderego Chłapowskiego jest ochrona krajobrazu rolniczego z zachowanymi zadrzewieniami śródpolnymi i innymi elementami kulturowymi. Sieć zadrzewień śródpolnych, stworzona w najstarszej części Parku jeszcze w latach 20-tych XIX wieku, chroniona jest obecnie jako dobro kultury. Rogaliński Park Krajobrazowy - głównym celem poza ochroną krajobrazu jest ochrona jednego z największych w Europie skupisk wielowiekowych dębów szypułkowych. Tereny Parku są również jest miejscem występowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Szczególnie bogata jest awifauna, w szczególności ptactwo wodno-błotne. Park chroni również wartości historyczne z najbardziej znanym obiektem w jego granicach, jakim jest zespół pałacowo-parkowy w Rogalinie. W 1995 r, wraz z utworzeniem Miejskiego Parku Ekologicznego im. Włodzimierza Puchalskiego powstał użytek ekologiczny "Bagienko". Każdego roku dosadzane są drzewa i krzewy na terenach zieleni miejskiej, w tym także w Parku Ekologicznym im. Puchalskiego. Dodatkowo, w 2003 r. utworzono "Skwer 750-lecia Śremu", gdzie zasadzono 750 drzew a liczbę tę zwiększano w następnych latach. W 2004 r. przeprowadzono akcję szczepienia kasztanowców, którą objęto 85 drzew. Na obszarze gminy Śrem znajdują się również pomniki przyrody. Na terenie gminy Śrem najczęściej chronione są pojedyncze drzewa i aleje, głównie ze względu na walory krajobrazowe oraz historyczne. Na terenie gminy znajdują się także parki podworskie, rezerwaty leśne a także Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Łęgi Mechlińskie". Gmina Śrem dysponuje Międzygminnym Składowiskiem Odpadów Komunalnych w miejscowości Mateuszewo. Na terenie gminy zlokalizowane jest również składowisko odpadów przemysłowych w miejscowości Pysząca, które służy deponowaniu odpadów odlewniczych. Właściwa konstrukcja i należyty stan techniczny ww. obiektów skutecznie ogranicza niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gleb. Ponadto na terenie gminy Śrem, w miejscowości Mateuszewo, w sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych, zlokalizowany był tzw. mogilnik. Obiekt ten, służący do gromadzenia przeterminowanych środków ochrony roślin oraz opakowań po nich, poddany został likwidacji. Śrem jest gminą dobrze skanalizowaną, posiada rozbudowaną sieć wodociągów oraz zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. W 2003 r. PGKiM w Śremie Spółka z o.o. wdrożyło na terenie gminy Śrem system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. System zbiórki oparty na zbiórce bezpośredniej wśród mieszkańców oraz zbiórce odpadów w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach objął 80% mieszkańców gminy i około 50% placówek użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych. Istotne jest by odpady były właściwie sortowane i zabezpieczane. Każdy przedmiot po staniu się śmieciem powinien trafić do swojego pojemnika. Odpady toksyczne powinny być przechowywane w zamkniętych pojemnikach. Tam gdzie są dzieci pojemniki powinny być zamknięte na kłódkę. Najważniejsze to starać się myśleć o odpadzie kiedy dokonujemy zakupu. Może niepotrzebne jest nam kolorowe, plastykowanie opakowanie na pastę do zębów. Wybierajmy opakowania szklane. Szampony czy płyny czyszczące można kupić w koncentracie. Zamiast kilku mamy tylko jedną butelkę. Własna płócienna torba ogranicza ilość torebek plastykowych, napoje kupujemy w przyjaznych środowisku butelkach szklanych. W zeszłym roku w sieci sklepów PSS Społem przy okazji robienia zakupów można było otrzymać torbę przyjazną środowisku. Najzdrowszym opakowaniem jest szkło. W ramach gospodarki odpadami na terenie gminy wyodrębnione zostały punkty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. Są to śremskie sklepy i markety oraz PGKiM. W Śremie widać, że w akcję ochrony środowiska włączają się wszyscy. W szkołach przez cały rok uczniowie zbierają puszki. Zabawa ta stała się wielką rywalizacją między szkołami. Dbajmy o nasze środowisko!

 

 

Joanna Wasielewska kl.Vc
SP NR6 w Śremie

 

WYPALANIE TRAW – OPIS NEGATYWNEGO TRAKTOWANIA PRZYRODY W NAJBLIŻSZYM REGIONIE

 

Ochrona środowiska w obecnych czasach jest bardzo ważna, gdyż eksploatowanie przyrody odbywa się w coraz szybszym tempie. Niszczymy świat roślin i zwierząt, krajobraz, a także atakujemy atmosferę większą ilością trucizn. Niestety nie każdy człowiek rozumie, że takie postępowanie niekorzystnie wpływa na nasze środowisko. Jednym z negatywnych przykładów traktowania przyrody w Śremie i pobliskich miejscowościach jest wypalanie traw. Gdy przyroda budzi się z zimowego snu, dla większości z nas jest to najpiękniejsza pora roku. Wówczas na tablicach ogłoszeń ukazują się zarządzenia o robieniu porządków wiosennych. Rolnicy z okolicznych wiosek, właściciele ogródków, śremscy działkowicze i nie tylko; przystępują do usuwania pozostałości po roślinach na polach, w ogrodach, w parkach oraz na poboczach dróg i ulic. Utrzymanie w czystości środowiska, w którym żyjemy to nasz obowiązek. Niestety dla wielu bezmyślnych osób pomocą w wiosennych porządkach stał się ogień. Wychodząc z domu, można zaobserwować unoszące się kłęby dymu. Wystarczy wówczas, aby zawiał mocniejszy wiatr, a ogień bardzo szybko rozprzestrzeni się i przeistoczy w tragiczny w skutkach pożar. Ludzka bezmyślnośći nierozwaga powodują, iż giną zwierzęta, płoną lasy, domy, altanki na działkach. Mimo wielu zagrożeń, ludzie nadal podpalają wszystko to, co porośnięte jest suchą trawą. Już od lat strażnicy, służby leśne i policjanci próbują powstrzymać"wypalaczy". Badania stwierdziły, że wypalanie suchej roślinności źle wpływa na przyrodę, ponieważ zabija organizmy żywe, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przyrody; niszczy glebę; powoduje przedostawanie się do atmosfery trujących toksyn. Jadąc samochodem często dostrzegamy dym pochodzący z wypalania traw w pobliżu dróg. Jest on niebezpieczny nie tylko z powodu zatruwania atmosfery, ale również przeszkadza kierowcom. Ogranicza widoczność, w wyniku czego dochodzi do wielu wypadków. Wypalanie traw jest prawnie zabronione. Jedno z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie, przynosi jedynie szkody przyrodzie i samemu człowiekowi. Niewłaściwe zachowanie ludzi często cechuje brak wiedzy lub rozwagi, umożliwiającej dostrzeganie związku między jego działaniem a nie zawsze odwracalnymi stratami w przyrodzie.

 

Andżelika Karaszewska kl.IV e
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika
Śrem, ul. Kochanowskiego 2
(Nauczyciel - Jolanta Nowakowska)

 

Czy musi tak być?

 

Każdy z nas lubi otaczać się ładnymi przedmiotami. Dbamy o to, aby w domu było czysto i schludnie. Sadzimy i pielęgnujemy rośliny na balkonach, tarasach, działkach i ogródkach. Idąc ulicami naszego miasta zachwycamy się jaki ten Śrem jest piękny i zielony. Ale obraz taki jest zgodny z rzeczywistością dotyczącą terenów prywatnych. Denerwujemy się, gdy ktoś niszczy zieleń wokół naszego domu, ale jakoś nie przeszkadza nam ścieżka wydeptana na ukos trawnika, czy stos papierków leżących pod krzewem nieopodal blok. W marcu wybrałem się z rodzicami na spacer w dolinę Warty na poszukiwanie wiosny. Chciałem zobaczyć jakie rośliny zakwitły i czy już przyleciały skowronki. Niestety cały urok wyprawy prysł, gdy zobaczyliśmy co płynie rzeczką Pyszącą oraz co "kryją" przydrożne rowy. Były tam różne "skarby" gospodarstwa domowego: butelki, części starych mebli, kartony, olbrzymia, stara opona, balot słomy, gazety i kartony. Idąc wzdłuż brzegów widzieliśmy foliowe worki, które zaczepiły się o gałęzie rosnących tam drzew i łopotały na wietrze. W miejscu, gdzie rzeczka wpływała pod most (w miejscowości Sosnowiec) utworzył się wielki śmieciowy zator. Bardzo smutnie wyglądała para krzyżówek, która lawirowała między odpadkami. Sądzę, że człowiek dorosły nie szanuje przyrody między innymi dlatego, że nie zdaje sobie sprawy z tego, że gdy nie będzie roślin to nie będzie tlenu, zwierząt i nie będzie nas- ludzi. Dzieci natomiast nie mają pozytywnych wzorców w domu. Cieszę, że u mnie w szkole na lekcjach przyrody uczniowie nie tylko poznają piękno przyrody, ale także dowiadują się, że człowiek powinien o nią dbać, ponieważ jest żywym organizmem całkowicie od niej uzależnionym. Dlaczego tak jest? Czy musi tak być? Dlaczego ludzie dbają o wygląd i czystość swojego gospodarstwa i obejścia, a nie szanują natury? Dlaczego tylko okazjonalnie w jednym dniu podczas akcji Sprzątania Świata zależy (?) im na tym, aby Ziemia była czysta. Jak to zmienić? Kto ma to zrobić? Myślę, że na te i podobne pytania każdy musi sobie sam odpowiedzieć chcąc się cieszyć pięknem natury.

 

Krzysztof Klak
Klasa V a Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Konopnickiej w Śremie
(Opiekun: Mirosława Tomczak)

 

Jezioro Móreckie – opis problemu

 

Jezioro Móreckie leży w okolicy wsi: Dalewo, Mościszki i Cichowo w województwie wielkopolskim. Są to tereny rolnicze i stąd też bierze się największe zagrożenie dla wód tego jeziora. Z pól spływają nawozy i środki ochrony roślin. Istotnym problemem są także ścieki z gospodarstw domowych. Niestety zdarza się, że niektórzy mieszkańcy, mimo obowiązku odprowadzania ścieków do oczyszczalni, wywożą je na pobliskie pola. Dużo do życzenia pozostawia wygląd brzegu jeziora. Jest on bardzo zaśmiecony i zaniedbany. Nikt od lat nie usuwa rosnącej tam trzciny. Starsi mieszkańcy Dalewa twierdzą, że w latach, gdy trzcina była wykaszana każdej zimy, woda jeziora była czysta. Było tak jeszcze około 10 lat temu. Latem woda ma nieprzyjemny zapach. Pływają w niej liczne zanieczyszczenia, co nie zachęca do kąpieli. Jezioro to mogłoby być atrakcją okolicy, ale niestety nikt o nie nie dba.

 

Zuzanna Marciniak
kl. V
Dalewo 112
63-100 Śrem

 

Opis Środowiska

Nazywam się Arkadiusz Nowacki i mieszkam w małej, spokojnej miejscowości Bodzyniewie. Miejsca zamieszkania nie zamieniłbym na żadne inne, ponieważ nie ma tu miejskiego zgiełku i zanieczyszczeń fabrycznych.

Świeżego powietrza mamy tu pod dostatkiem, dlatego, że w okolicy jest dużo lasów. Jednym z atutów jest oczyszczalnia ścieków. W ten sposób w naszej wsi nie ma dzikich spływów ścieków. Nie widać też wyciekających ścieków z szamb. Nasza miejscowość posiada tez chodniki, choć z jednej strony, jest on bardzo pożyteczny, ponieważ idąc po nim czujemy się bezpiecznie i wiemy że żaden samochód nie zrobi nam krzywdy.

Moim ulubionym miejscem jest boisko szkolne, na które mamy nieograniczony dostęp. Możemy na nim grać w piłkę nożną lub ręczną. Boisko otaczają drzewa w których cieniu możemy się skryć po zakończonej grze.

Mieszkańcy dbają o swoje obejścia a dowodem na to jest, że każdy posiada kubły na śmieci, które wywożone są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śremie. Każde gospodarstwo posiada kolorowe worki na śmieci do ich segregacji, które to wyżej wymieniona firma zabiera bez żadnej opłaty. Przy szkole postawione są dzwony do segregacji odpadów wtórnych, z których mieszkańcy korzystają. Przy wioskowym sklepie uczniowie umieścili tabliczkę z napisem "SZANUJ ZIELEŃ", aby nie niszczyć trawników.

Bodzyniewo to czysta i ekologiczna miejscowość. Mieszkają tu ludzie, którzy o ekologii i ochronie środowiska wiedzą dość dużo i wciąż pogłębiają swoją wiedzę w tym kierunku...

 

Arkadiusz Nowacki

Szkoła Podstawowa

W Bodzyniewie

 

 

 

Opis

 

 

Mieszkam w Dąbrowie. Jest to przepiękna miejscowość. Znajduje się tu bardzo dużo lasów. Mieszkam w pobliżu Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego " Łęgi Mechlińskie". Jest tam bardzo ładnie. W tych lasach żyje wiele zwierząt i rosną różne gatunki roślin. Bardzo podoba mi się to, że są zakładane parki, ale czemu nie dbamy o ich otoczenie. Jest tyle spalin samochodowych i śmieci. Obok parku zostało założone wysypisko. Nikt nie segreguje śmieci, chociaż są różnego rodzaju worki i pojemniki. Do mojej miejscowości zostały przywiezione w zeszłym roku pojemniki na śmieci. Jednak śmieciarka przyjeżdża zbyt rzadko. Coraz częściej widzę bardzo ciemny dym wydobywający się z kominów. Wszyscy palą śmieci w piecach, ponieważ nikt nie chce po nie przyjeżdżać. Niedawno zostały przywiezione do centrum miejscowości duże pojemniki na szkło i plastik. Jednak to za mało. Nie ma pojemników na inne szkodliwe odpady np. baterie. Wiem, że w niektórych miejscowościach nie ma w ogóle takich pojemników jak w Dąbrowie. Musimy segregować śmieci, ponieważ niedługo nasza planeta zginie. Przestanie istnieć życie na Ziemi.

 

Katarzyna Stępa kl. V
ZSPiG w Dąbrowie

 

Opis

 

Chciałbym opisać pozytywne przykłady ochrony środowiska w mojej wsi – Orkowo. Wieś może się poszczycić tym, że ma własną oczyszczalnię ścieków. Powstała ona w grudniu 1998 roku. Jest to oczyszczalnia biologiczna. Posiada ona trzy komory, w których znajdują się naturalne bakterie uwalniające ścieki od zanieczyszczeń. Oprócz tego wyposażona jest w osadniki, z których co pewien czas osad jest usuwany przez oczyszczalnię śremską. Po oczyszczeniu woda rowami wpływa do Warty przez pobliskie jeziorko. Oczyszczalnia jest nowoczesna, szczelna, sprawnie działa i nie stanowi zagrożenia dla środowiska. W Orkowie dba się o środowisko także inaczej. Nie można spotkać tu dzikich wysypisk śmieci, ponieważ każde gospodarstwo domowe posiada swój pojemnik do śmieci, które są wywożone co jakiś czas na wysypisko śmieci. Wielu mieszkańców segreguje też swoje śmieci, co pozwala odzyskać surowce wtórne. Są do tego przeznaczone specjalnie oznakowane pojemniki lub worki. Chroni się w ten sposób środowisko. We wsi mamy też dwa pomniki przyrody, o które szczególnie dbamy. Są to dwa drzewa, dąb i wiąz. Wszyscy mieszkańcy dbają o swoje obejścia i starają się, aby wieś mogła szczycić się czystym środowiskiem, które byłoby azylem dla ludzi i dzikiej zwierzymy, a szczególnie dla ptactwa. Mam nadzieję, że takim azylem już jest, co każdy może sprawdzić osobiście. Zapraszam!

Maciej Różański
Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum
w Zbrudzewie

 

Parki miejskie jako pozytywny przykład ochrony środowiska

 

Uważam, że bardzo pozytywnym przykładem ochrony środowiska w naszym mieście są Parki Miejskie. Idea zakładania miejskich parków ekologicznych zrodziła się w Holandii już w latach 60-tych. W Europie Zachodniej dostrzeżono znaczenie edukacyjne takich terenów, dzięki czemu dzieci i młodzież mogła poznawać świat przyrody nawet w centrum miasta. W Śremie możemy się pochwalić trzema Parkami Miejskimi są to:

 1. Park im. Powstańców Wielkopolskich
 2. Park Odlewników
 3. Park Ekologiczny im. Włodzimierza Puchalskiego

Najbliżej mojego miejsca zamieszkania i mojej szkoły położony jest Park Ekologiczny im. W. Puchalskiego. Często korzystam z tego parku nie tylko jako miejsca wypoczynku i zabawy, ale także podczas wycieczek przyrodniczych zdobywam wiedzę, poznaję drzewa, krzewy, rośliny zielone oraz mieszkające tu zwierzęta. Co roku uczniowie naszej szkoły uczestniczą w sprzątaniu tego parku podczas akcji" Sprzątania Świata". Park ten został utworzony w 1995 r. z inicjatywy Śremskiego Towarzystwa Przyrodniczego, jest więc najmłodszym parkiem w Śremie. Służy wszystkim mieszkańcom miasta i okolic, a szczególnie Jezioran i Helenek. Daje możliwość odpoczynku w miejscu zamieszkania. Zapewnia kontakt z prawdziwą przyrodą, bez konieczności wyjazdu za miasto. Stwarza warunki dla edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży ze śremskich szkół. Wpływa na klimat naszego miasta. Ochrania wiele gatunków roślin, zwierząt i środowiska takie jak: łąkę, torfowiska, moczary, jeziora, użytek ekologiczny "Bagienko". Najcenniejszymi drzewami w parku są: klon, lipy, jesiony, topole, wierzby, olchy, kasztanowce. Najbardziej znane krzewy parkowe to: forsycja, dzika róża. Są też drzewa pochodzące z innych kontynentów np. Ameryki Północnej jak: żywotnik zachodni (tuja), robenia akacjowa zwana akacją, sosna wejmutka. W parku znajdują schronienie liczne zwierzęta. Wśród koron drzew możemy zobaczyć wiewiórki. Najczęściej spotykane ptaki to: kowaliki, gile, dzięcioły, słowiki, wróble, gawrony, kuropatwy. Nad brzegiem jeziora gnieżdżą się ptaki wodne: bączek, błotniak, kokoszka wodna. Bogaty jest też świat owadów, pajęczaków, ślimaków i płazów. Częste przebywanie w parku poprawia samopoczucie, usuwa zmęczenie psychiczne i fizyczne. Drzewa chronią przed hałasem, spalinami samochodowymi, dymami z kominów fabrycznych, zwiększają ilość tlenu i wilgoci w powietrzu, wydzielają też wonne olejki. Cieszę się, że posiadamy w Śremie Parki Miejskie, które chronią przyrodę i dają mieszkańcom możliwość odpoczynku wśród drzew i krzewów "na łonie natury: Myślę, że mieszkańcy powinni szanować Parki Miejskie, aby nie straciły swojej atrakcyjności i znaczenia.

 

Karolina Świdurska kl.IV c
Szkoła Podstawowa nr 6
im. Braci Barskich w Śremie
(Opiekun: Pani mgr Małgorzata Czarnecka)

 

Śrem.26.03.2007 r

 

Szanowny Panie Burmistrzu.

 

Chciałabym poruszyć temat ochrony środowiska w naszej gminie. Mam kilka pomysłów z sugestiami rozwiązania tego problemu. Ilość zanieczyszczeń, które powodują niszczenie otaczającego nas środowiska naturalnego wzrasta. Winny za to jest człowiek, fabryki i miasta, które wytwarzają coraz więcej ścieków, odpadów, śmieci itp. Zbiorniki wodne są zanieczyszczane. Do naszej rzeki Warty wylewane są ścieki, które zawierają resztki jedzenia, odchody ludzkie, wodę z chemicznymi środkami piorącymi. Rolnicy, którzy używają nawozów sztucznych także w pewien sposób niszczą środowisko. Przez kominy dużych zakładów pracy w naszej gminie wydobywają się duże ilości pyłów, które opadając na ziemie niszczą glebę i roślinność. Poważnym zagrożeniem dla środowiska są także samochody, które wytwarzanymi spalinami niszczą nasze otoczenie a także powodują choroby płuc. Zbyt często korzystamy z artykułów które po jednorazowym użyciu wyrzucamy. Nie korzystamy z butelek, które można zwracać. Mało kto wie, że przedmioty plastikowe rozkładają się nawet 500 lat! Myślę, że wymieniłam kilka problemów, które niszczą środowisko. Pocieszające jest jednak to, że możemy podjąć działania, które uratują naszą przyrodę. I tak: należałoby używać mniej środków chemicznych do mycia i prania. Rolnicy powinni używać nawozów naturalnych. Właściciele dużych zakładów pracy powinni zadbać o to, aby na kominach znalazły się filtry, oraz aby w okolicy było dużo roślin, które działają jak filtry oczyszczające. Ludzie powinni nauczyć się segregować śmieci. W naszej gminie mogłyby pojawić się ulotki, które informowałyby, gdzie można oddać makulaturę, puszki itp. Na ulotkach tych mogłaby być informacja o tym, że lepiej kupować produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku a także by zrezygnować z towarów nadmiernie opakowanych. Warto też wspomnieć, że dużo śmieci można znaleźć nad rzeką, jeziorem i w lesie. Jednak prawdziwy turysta nigdy nie zostawia po sobie śladu w takiej postaci. Wiem, że wiele ludzi nie wyobraża sobie życia bez samochodu, a może warto przesiąść się na rower? W wielu krajach bardzo popularny jest "dzień bez samochodu" obchodzony 22.09. Mam nadzieję, że w naszej gminie też będziemy obchodzić tan dzień. Bardzo cieszy mnie to, że szkoły organizują "sprzątanie świata". To dobry pomysł. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego listu będzie łatwiej rozwiązać problem ochrony środowiska. Kocham świat przyrody i zależy mi na niej.

Pozdrawiam

 

Nikola Rotkiewicz
Szkoła Podstawowa nr 6
im.Braci Barskich w Śremie
kl.IV d

 

Regulamin Gminnego Konkursu Ekologicznego
Dla Szkół Podstawowych
"EKO-TURNIEJ".

Cele konkursu

1. Współpracy między szkołami a instytucjami zajmującymi się problemami ekologicznymi

2. upowszechnianie wiedzy i działań mających na celu ochronę naturalnego środowiska człowieka.

Organizatorzy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śremie Sp. z o.o.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie

Zasady konkursu

1. W konkursie bierze udział młodzież klas IV-V szkół podstawowych gminy Śrem.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest opracowanie przez szkoły 20 pytań o ekologii i ochronie środowiska (z zakresu programu nauczania kl. IV i V) oraz przekazanie ich organizatorom do dnia 30 marca 2007 r.

3. Szkołom, które zgłoszą udział w konkursie, organizatorzy przekażą skrypty na temat ekologii i ochrony środowiska opracowane przez organizatorów.

4. Na dostarczonych materiałach opierać się będą pytania konkursowe II etapu konkursu + wybrane pytania opracowane przez szkoły.

Etap I 

Każda szkoła przygotowuje i przekazuje organizatorom do oceny po 1 pracy wykonanej indywidualnie lub zespołowo w następujących kategoriach:

 

 • LIST DO BURMISTRZA ŚREMU poruszający problematyką ochrony naturalnego środowiska w naszej gminie z sugestiami rozwiązania problemu (maksymalnie 1 strona, czcionka 12, Times New Roman)
 • OPIS pozytywnego, przykładu ochrony środowiska, bądź negatywnego traktowania przyrody w najbliższym regionie (maksymalnie 1 strona, czcionka 12, Times New Roman)
 • PRACA PLASTYCZNA pt. "CZTERY ŻYWIOŁY" (ziemia, woda, ogień, wiatr) wykonana w dowolnej technice (format 50 cm x 70 cm)

List i opis należy zapisać na dyskietce podając następujące dane:

1. Nazwa i adres szkoły

2. Nazwisko, imię, klasa autora

3. Adres zamieszkania

4. Nazwisko i imię nauczyciele, pod kierunkiem którego powstała praca.

(Informacje te, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą i wykorzystane zostaną jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie).

Te same dane należy napisać także na odwrocie pracy plastycznej.
Dyskietkę oraz wykonaną pracę plastyczną należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy do dnia 11 kwietnia 2007 roku.

Etap II

W dniu 17 kwietnia 2007 roku, o godz. 9.00 w Klubie Garnizonowym w Śremie odbędzie się druga część konkursu – turniej wiedzy EKO-ZNAWCA, w którym uczestniczą 4-osobowe zespoły ( po 2 uczniów z klas IV – V).

Nagrody i wyróżnienia

We wszystkich kategoriach (list, opis, praca plastyczna, turniej wiedzy) jury konkursu przyznaje nagrody i wyróżnienia indywidualnie dla uczniów oraz zespołowe dla szkół (liczy się suma punktów zdobytych przez uczniów we wszystkich kategoriach). Wszystkie szkoły i uczestnicy konkursu oraz nauczyciele przygotowujący uczniów otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Prawa autorskie

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane. Poprzez zgłoszenie pracy na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na organizatorów prawa autorskie, art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie, publikowanie, powielanie nadesłanych prac.


ORGANIZATORZY:

 

 


Śrem, dnia 15 lutego 2007r.

Edycja I

 

Dnia 25 kwietnia 2005 roku w Klubie Garnizonowym odbył się finał Gminnego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych "EKO – TURNIEJ", organizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie sp. z o.o., Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie, przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Celem konkursu było:

 • zainicjowanie współpracy między szkołami a instytucjami zajmującymi się problemami ekologicznymi
 • upowszechnianie wiedzy i działań mających na celu ochronę naturalnego środowiska człowieka.

Gminny Konkurs Ekologiczny "EKO – TURNIEJ" obejmował cztery kategorie:

 • EKO – BAJKA
 • EKO – WIERSZ
 • EKO – RAJ (praca plastyczna)
 • EKO – ZNAWCA (turniej wiedzy)

W konkursie wzięło udział 63 uczniów klas IV – VI ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Śrem. Jedna szkoła wzięła udział tylko w kategorii EKO – WIERSZ.

 

Ostateczna klasyfikacja szkół po czterech etapach "EKO – TURNIEJU" przedstawia się następująco:

 

I miejsce - SP nr 6 w Śremie (44 pkt.)

– nagroda pieniężna w wys. 500 zł (Fundator: PWiK w Śremie)

II miejsce – SP Bodzyniewo (40 pkt.)

– nagroda pieniężna w wys. 300 zł (Fundator: PWiK w Sremie)

III miejsce – SP Pysząca (40 pkt.)

– nagroda pieniężna w wys. 200 zł (Fundator: PWiK w Śremie)

  

 • IV miejsce – SP Nochowo (35 pkt.)
 • V miejsce – SP Zbrudzewo (35 pkt.)
 • VI miejsce – SP Wyrzeka (33 pkt.)
 • VII miejsce – SP Krzyżanowo (32 pkt.)
 • VII miejsce – SP nr 4 w Śremie (32 pkt.)
 • IX miejsce – SP Dąbrowa (26 pkt.)

Z powodu uzyskania równej liczby punktów przez niektóre szkoły, jury konkursu zarządziło dogrywki pomiędzy następującymi szkołami:

 

 • SP Bodzyniewo (40 pkt.) i SP Pysząca (40 pkt.) – zwyciężyła SP w Bodzyniewie,
 • SP Nochowo (35pkt.) i SP Zbrudzewo (35 pkt.) – zwyciężyła SP w Nochowie,
 • SP nr 4 w Śremie (32 pkt.) i SP Krzyżanowo (32 pkt) – zwyciężyła SP Krzyżanowo

 

Nagrodami dla szkół, które zajęły miejsca od IV do IX, były materiały edukacyjne ufundowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie. Wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Organizatorzy pragną podkreślić duże zaangażowanie szkół i uczniów w konkursie, wysoki poziom wiedzy ekologicznej i wielką wrażliwość młodzieży na problematykę ochrony środowiska, co najpełniej odzwierciedlają nadesłane prace literackie i plastyczne. Plonem konkursu będzie wydawnictwo, w którym znajdą się wszystkie nadesłane teksty literackie oraz reprodukcje prac plastycznych.

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania, dyrekcjom szkół, nauczycielom i młodzieży za wzięcie udziału w konkursie. Zapraszamy za rok.

 

 

 

Klasyfikacja indywidualna: 

Kategoria EKO-BAJKA

 

Jury w składzie:

 • Nina Szmyt – polonistka, poetka,
 • Maria Selmoser – polonistka, bibliotekarka,
 • Agnieszka Krzyżanowska-Adamska – filolog klasyczny, bibliotekarka,

Po otrzymaniu 9 anonimowych baśni (opatrzonych numerem, bez imienia i nazwiska autora oraz nazwy szkoły), dokonało indywidualnej i niezależnej oceny. Do konkursu przystąpiło 9 szkół podstawowych gminy Śrem. Po zsumowaniu wyników jury, przyznało dla autorów następujące miejsca i punkty dla szkół:

 

 • I miejsce – Jerzy Byszewski – Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie - 10 pkt.
 • I miejsce – Damian Rowiński – Szkoła Podstawowa w Nochowie – 10 pkt.
 • II miejsce – Olga Baranowska – Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie – 9 pkt.
 • II miejsce – Jolanta Tomaszewska – Szkoła Podstawowa w Pyszącej – 9 pkt.
 • II miejsce – Marta Budzyn – Szkoła Podstawowa nr 6 w Śremie – 8 pkt.
 • III miejsce – Tomasz Sznura – Szkoła Podstawowa w Zbrudzewie – 7 pkt

Wyróżnienia:

 

 • Patrycja Wróblewska – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie – 6 pkt.
 • Anna Mańkowska – Szkoła Podstawowa w Wyrzece – 6 pkt.
 • Patryk Koluch – Szkoła Podstawowa nr 4 w Śremie – 6 pkt.

 

Kategoria EKO-WIERSZ

Jury w składzie:

 • Nina Szmyt – polonistka, poetka
 • Maria Selmoser – polonistka, bibliotekarka
 • Agnieszka Krzyżaniak-Adamska – filolog klasyczny, bibliotekarka

Po otrzymaniu 10 anonimowych tekstów wierszy (opatrzonych numerem, bez imienia i nazwiska autora oraz nazwy szkoły), dokonało indywidualnej i niezależnej oceny. Do konkursu przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe gminy Śrem. Po zsumowaniu wyników jury, przyznało dla autorów następujące miejsca i punkty dla szkół:

 

 • I miejsce – Jerzy Byszewski – Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie – 10 pkt.
 • II miejsce – Anna Bielańska – Szkoła Podstawowa w Pyszącej – 9 pkt.
 • II miejsce – Marietta Szal – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie – 9 pkt.
 • III miejsce – Aleksandra Kaczmarek – Szkoła Podstawowa w Wyrzece – 8 pkt.
 • III miejsce – Jagoda Płończak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Śremie – 8 pkt.

Wyróżnienia:

 

 • Paweł Dryder – Szkoła Podstawowa w Zbrudzewie – 7 pkt.
 • Kacper Miessner – Szkoła Podstawowa w Nochowie – 7 pkt.
 • Katarzyna Kotowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Śremie – 7 pkt.
 • Paulina Tereba – Szkoła Podstawowa nr 6 w Śremie – 7 pkt.

 

Kategoria EKO-RAJ – praca plastyczna

Jury konkursu w składzie:

 • Jerzy Jurga - artysta plastyk - przewodniczący
 • Maciej Ratajczyk – instruktor plastyki ŚOK
 • Jerzy Kondras – dyrektor BPMiG w Śremie

Po obejrzeniu 9 prac, które wpłynęły na konkurs przyznało następujące miejsca i punkty dla szkół: 

 • I miejsce - Aleksandra Kaczmarek - 10 pkt. dla Szkoły Podstawowej w Wyrzece,
 • II miejsce – Hubert - 9 pkt. dla Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie,
 • III miejsce - Paulina Terebia– 8 pkt. dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie

Wyróżnienie: 

 • Adam Fajczyk – 7 pkt. dla Szkoły Podstawowej w Bodzyniewie,
 • Mikołaj Sobora – 7 pkt. Dla Szkoły Podstawowej nr 4,

Dyplomy za udział dla: 

 • Sylwia Wachowiak – 6 dla Szkoły Podstawowej w Nochowie
 • Paweł Dryer– 6 pkt. dla Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie,
 • Maja Wróblewska– 6 pkt. dla Szkoły Podstawowej w Dąbrowie
 • Marta Zimowska – 6 pkt. dla Szkoły Podstawowej w Pyszącej

 

Kategoria EKO – ZNAWCA – turniej wiedzy

Jury w składzie:

 • Andrzej Szczepaniak – Prezes PWiK w Śremie – przewodniczący
 • Genowefa Wawrzyniak – pracownik PWiK w Śremie
 • Eugeniusz Klaczyński – pracownik PWiK w Śremie
 • Jerzy Kondras – Dyrektor BPMiG w Śremie
  • I miejsce – Zuzanna Genderka, Aleksandra Graczyk, Zuzanna Młodak, Nell Konieczna – 20 pkt. dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie,
  • II miejsce – Anna Bielańska, Patrycja Płończak, Malwina Tomczak, Maja Wojciechowska – 16 pkt. dla Szkoły Podstawowej w Pyszącej
  • III miejsce – Jakub Gawenda, Andrzej Mikołajczak, Jakub Polowczyk, Maciej Chalił – 14 pkt. dla Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie

Wyróżnienie: 

 • Tomasz Ksoń, Błażej Wilczyk, Hanna Krawczyk, Marcin Czapla – 13 pkt. dla Szkoły Podstawowej w Bodzyniewie
 • Kacper Meissner, Jakub Meissner, Marcin Hauza, Rafał Pieńkowski – 12 pkt. dla Szkoły Podstawowej w Nochowie
 • Patryk Michalski, Kamila Puchalska, Hanna Rutkowska, Magda Wojtkowiak – 11 pkt. dla Szkoły Podstawowej nr 4,
 • Aleksandra Kaczmarek, Beata Lauferska, Błażej Binkowski, Wojtek Rypiński – 8 pkt. dla Szkoły Podstawowej w Wyrzece
 • Martyna Antoniewicz, Olga Baranowska, Piotr Wojciechowski, Patryk Leki – 7 pkt. dla Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie,
 • Patryk Hoffa, Piotr Stępa, Agnieszka Kujawska, Mikołaj Maćkowiak – 4 pkt. dla Szkoły Podstawowej w Dąbrowie


 

Jerzy Stankiewicz
Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie, ul. Grunwaldzka 10, 63-100 Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612835467, fax: +48.612835467, email: info@biblioteka.srem.pl, http://www.biblioteka.srem.pl
NIP: 785-10-12-219, Regon: 000979662
Nr konta: SBL w Śremie 91 9084 0003 0007 6988 2000 0001
projekt: Mantikora
hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI