Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie Samorządowa Instytucja Kultury Info: PL EN DE BIP
dla dzieci
dla młodzieży
dla dorosłych
dla każdego
Wyszukiwarka
Wpisz słowo, którego szukasz.
Wyszukiwanie zaawansowane
Katalog on-line
Multimedia
Bibliografia wielkoplski
Katalog Bibliotek Publicznych
Zbiory cyfrowe
Wirtualny spacer po bibliotece
Polecamy
FILM PROMUJĄCY ZMIENIAJĄCE SIĘ BIBLIOTEKI
Biblioteka Spot
Internet w bibliotece
Biblioteka w mediach
Nagrody i wyróżnienia
Historia
Statystyki
Licznik odwiedzin:
0894637
Dzisiaj:
129
Gości on-line:
0
Twoje IP:
54.225.18.67

Internet w bibliotece

 

Telefon do klubu: 61 28-35-467 w. 204

Celem działalności klubu jest zwiększenie udziału osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkujących powiat śremski w życiu społecznym i zawodowym oraz zapewnienie im bezpłatnego korzystania z informacji, jakie można znaleźć za pomocą Internetu. Spotkania w bibliotece odbywać się będą 2 razy w tygodniu (wtorki, czwartki - godz. 16:00 - 18:00). Zajęcia prowadzi Jerzy Stankiewicz.

17.11.2016 - Kurs komputerowy dla seniorów

Dzisiaj w bibliotece rozpoczął się kolejny kurs obsługi komputera dla seniorów. Zajęcia odbywają się w czwartki w godz.16:00-18:00 i potrwają ok. 4 miesięcy. Seniorom gratulujemy chęci zdobywania nowych umiejętności. Życzymy wytrwałości!

Zakończenie kursu czwartkowego 27 października 2016 r.


 

REGULAMIN
KLUBU INTERNETOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Heliodora
Święcickiego
Śremie

 1. Korzystanie z komputera i Internetu w bibliotece służy wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych.
 2. Korzystanie z dostępu do komputerów i Internetu jest bezpłatne.
 3. W sali komputerowej należy zachować ciszę. Dźwięk z programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
 4. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.
 5. Osoba zamierzająca korzystać z komputera w bibliotece, zwana dalej Użytkownikiem jest zobowiązana poinformować o tym fakcie opiekuna, okazać się dokumentem tożsamości lub kartą biblioteczną oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin (czytelnie) wpisując godzinę przyjścia oraz wyjścia.
 6. Użytkownik ma prawo do:
 • korzystania z Internetu,
 • korzystania z programów biurowych zainstalowanych na komputerze,
 • zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośnikach danych, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu bibliotekarzowi,
 • korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece,
 • kopiowania części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.
 1. Jednorazowo można korzystać z komputera do 60 minut. Opiekun może wydłużyć ten czas, o ile nie ma oczekujących osób.
 2. Po zakończeniu pracy użytkownik powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnym nośniku. Informacje nie zapisane, bądź zapisane na dysku twardym zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
 3. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
 4. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 5. Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może również być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem. Zabronione! jest korzystanie z czatów, komunikatorów (np. gadu-gadu), gier on-line, a także wysyłanie SMS-ów przez Internet.
 6. Użytkownikowi zabrania się:
 • podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,
 • instalowania (uruchamiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika lub pobranego z Internetu, oraz usuwanie zainstalowanego,
 • zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach,
 • wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,
 • łamania zabezpieczeń systemu i korzystania z programów usuwających te zabezpieczenia,
 • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,
 • zmieniania ustawień w BIOS-ie, a także w rejestrze systemu
 1. NIE WOLNO! ruszać, wyłączać lub włączać żadnych kabli zasilających komputery.
 2. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez określony czas).
 3. Za trwałe (fizyczne) uszkodzenie sprzętu, korzystający zobowiązany jest pokryć powstałe szkody.
 4. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
 5. Zabronione jest podłączanie własnych laptopów do sieci internetowej biblioteki.

Równocześnie informujemy, że opiekun salki ma pełen podgląd na monitory użytkowników
i w przypadku naruszenia regulaminu, może zdalnie wyłączyć dany komputer lub dostęp do Internetu.

Dyrektor
Jerzy Kondras

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie od szeregu lat stara się uwzględniać w swojej działalności osoby niepełnosprawne. Najczęściej stosowaną formą pracy jest udostępnianie księgozbioru poprzez zamówienia telefoniczne i dostarczanie książek do domu. Czytelnicy z różnymi rodzajami niepełnosprawności są traktowani jako szczególna kategoria użytkowników wymagająca większej uwagi, toteż bibliotekarki pomagają w wyborach literatury i doradzają w wypożyczeniach. Ważną formą pracy są lekcje biblioteczne prowadzone dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Śremie. Uczniowie na zajęciach bibliotecznych zaznajamiają się nie tylko ze zbiorami, opracowywaniem książek, posługiwaniem się katalogami (szczególnie katalogiem elektronicznym), ale również uczestniczą w przedstawieniach, konkursach czytelniczych i imprezach czytelniczo-zabawowych. Wiele osób niepełnosprawnych posiada indeksy działającego przy bibliotece Uniwersytetu Ludzi Ciekawych Świat@ i aktywnie uczestniczy w wykładach. Od stycznia b.r., po podpisaniu umowy z Wojewódzką Biblioteką Publiczna w Poznaniu, możliwe jest w śremskiej bibliotece wypożyczanie przez osoby niewidome i niedowidzące książek mówionych.

Szczególny problem dla większości niepełnosprawnych stanowi posługiwanie się nowymi technologiami informacyjnymi i obsługa komputera. Mówi się coraz częściej o zjawisku wykluczenia informacyjnego, które w szczególny sposób odnosi się właśnie do osób niepełnosprawnych. Osoby te często wykluczone są z korzystania z komputerów i Internetu z powodu braku środków na zakup urządzeń oraz wysokie opłaty.

Pod koniec 2004 roku biblioteka nasza podjęła się zadania powołania do życia klubu internetowego, którego benificjentami będą osoby niepełnosprawne. Zadanie to pilotowała pracująca wówczas w śremskiej bibliotece pani Anna Wawrzyniak (obecnie pracownik WBPiCAK w Poznaniu), która opracowała stosowny projekt. W listopadzie 2004 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków PFRONu zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych pod nazwą "Publiczny dostęp do Internetu – Klub Internetowy dla Osób Niepełnosprawnych". Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w sierpniu 2005 r. podpisana została umowa pomiędzy Starostą Śremskim a Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Śremie w sprawie dofinansowania zadania. W październiku 2005 r. rozpoczął się remont biblioteki, podczas którego między innymi gruntownie zostało przebudowane wejście dla potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. wykonanie pochylni dla wózków inwalidzkich, remont toalety). Równocześnie gromadzone były dane o potencjalnych uczestnikach klubu internetowego (współpraca z PCPR w Śremie, Zespołem Szkół Specjalnych w Śremie i Wielkopolskim Związkiem Inwalidów Ruchu – koło w Śremie). Powołanie do życia Klubu Internetowego dla Osób Niepełnosprawnych reklamowaliśmy na stronie internetowej biblioteki, w prasie lokalnej i telewizji kablowej.

Klub otwarty został 7 lutego 2006 r. w obecności burmistrza Śremu Krzysztofa Łożyńskiego i zaproszonych gości. Od tego dnia prowadzone są również regularne zajęcia komputerowe dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny w pracowni wyposażonej (na razie) w 4 zestawy komputerowe z dostępem do internetu. Biblioteka posiada swoją stronę www, dlatego w planach działalności klubu jest utworzenie zakładki poświęconej problematyce osób niepełnosprawnych, redagowanej przez samych klubowiczów. Prawie wszystkie osoby które zapisały się do klubu, wcześniej nie miały styczności z komputerem, ale po pierwszych spotkaniach okazało się, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Zajęcia w klubie prowadzi Jerzy Stankiewicz.

(Jerzy Kondras)

Seniorzy do komputerów! Przekonanie, że internet i komputery to domena młodych, może przestać być aktualne. Starsi ludzie coraz chętniej i śmielej uczą się nowych technologii.

Osoby które skończyły 55 lat, stanowią w Polsce niespełna 4 procent internetowej społeczności. Powodem tego nie jest niechęć ludzi starszych do komputerów, ale raczej brak warunków do nauki. Często też wstyd przed młodszymi członkami rodziny, na przykład wnukami. Tak wynika przynajmniej z rozmów z nimi.

Największą część internetowej społeczności stanowią ludzie młodzi – ponad 38 procent. A więc seniorzy zmieńmy choć trochę te proporcje. Zapraszamy do nas do Klubu Internetowego.


Zakończenie kursu czwartkowego 10 marca 2016 r.

Zakończenie kursu wtorkowego 8 marca 2016 r.

Poniżej kilka zdjęć z zakończenia kursu grupy wtorkowej 27.10.2015 r.

Po blisko półrocznej nauce, 27 marca 2013 r. uczestnicy zajęć kursu komputerowego przyszli po raz ostatni, aby przy kawie i ciastkach odebrać stosowne certyfikaty. Życzymy, aby wiedza jaką posiedli, okazała się pomocna przy korzystaniu na co dzień z komputera.

Kolejna już grupa osób zakończyła swoją naukę podstaw komputera. 28 stycznia 2014 r. przy kawie rozdane zostały certfikaty ukończenia kursu. Poniżej zdjęcia.

We wtorek 21 maja 2013 r. w Bibliotece Publicznej przy ul. Kilińskiego 2 odbyło się zakończenie kursu komputerowego. Po blisko półrocznej nauce, uczestnicy kursu podczas spotkania przy kawie, otrzymali stosowne certyfikaty.

Jerzy Stankiewicz

Po półrocznej nauce, 27 czerwca 2013 r. uczestnicy zajęć czwartkowych przyszli po raz ostatni, aby przy kawie i ciasteczkach odebrać certyfikaty ukończenia kursu komputerowego. Życzymy, aby wiedza jaką posiedli, okazała się pomocna przy korzystaniu z komputera. Równocześnie informujemy, że przerwa w zajęciach potrwa do września br.

GaleriaGaleriaGaleriaGaleria 
GaleriaGaleriaGaleriaGaleria 
Galeria

We wtorek 11 września 2012 r. po blisko półrocznej nauce zakończyła kurs komputerowy grupa wtorkowa. Przy kawie i ciastkach podsumowaliśmy przebieg nauki i osiągnięcia kursantów. Na zakończenie spotkania uczestnicy kursu otrzymali stosowne certyfikaty. Poniżej zdjęcia.

9 marca 2012 r. nasza Biblioteka po raz kolejny wzięła udział w ogólnoeuropejskiej kampanii "TYDZIEŃ Z INTERNETEM 2012" koordynowanej przez Telecentre-Europe - organizację pozarządową zrzeszającą sieci telecentrów z różnych krajów. Kampania ma na celu zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości Internetu. W Polsce kampanię koordynuje ponownie Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Hasłem przewodnim kampanii „Tydzień z Internetem 2012” jest aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa. Wybraliśmy jeden z trzech scenariuszy pt. „W 80 minut dookoła świata”. W 80 minut dookoła świata to wirtualna podróż po wielu kontynentach, która pozwala na integrację, wywołuje śmiech i emocje związane z odkrywaniem nowych rzeczy.Poniżej fotorelacja z Imprezy.

Tutaj można dowiedzieć się więcej

Poniżej krótki film z imprezy

Zakończenie kursu czwartkowego 04.12

Nowa grupa wtorkowa - marzec 2012

Zakońzcenie kursu 01.12. (grupa wtorkowa)

Film z zajęć na kursie komputerowym

Uczestnicy kursu - grupa wtorkowa

 

Uczestnicy kursu - grupa czwartkowa

Uroczyste zakończenie kursu - grupa czwartkowa

Starsze zdjęcia

UROCZYSTE OTWARCIE KLUBU

PIERWSZY UCZESTNICY KURSÓW

Administrator
Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie, ul. Grunwaldzka 10, 63-100 Śrem, pow. śremski, woj. wielkopolskie
tel.: +48.612835467, fax: +48.612835467, email: info@biblioteka.srem.pl, http://www.biblioteka.srem.pl
NIP: 785-10-12-219, Regon: 000979662
Nr konta: SBL w Śremie 91 9084 0003 0007 6988 2000 0001
projekt: Mantikora
hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI